Popis

Konektor, ktore slúži na pripojenie ohraničujúceho vodiča k nabíjacej stanici.